Pikkurenki sopii pienille taloyhtiöille, jotka haluavat kohtuuhintaista, mutta laadukasta isännöintiä.

Pikkurenki-isännöintisopimuksella varmistetaan yhtiön lakisääteisten velvollisuuksien asianmukainen täyttäminen. Sopimus koostuu seuraavista osa-alueista:

1. Taloushallinto ja laskenta

Laskutamme taloyhtiön vastikkeet ja maksut. Perimme erääntyneitä saatavia kuukausittain käyttäen aktiivisesti eri kanavia. Perinnästä aiheutuvista kustannuksista vastaa velallinen.

Hoidamme taloyhtiön kirjanpidon ja pankkiasiat. Hyväksymme ja maksamme laskut. Mikäli yhtiö hankkii kauttamme kotisivut, skannataan kaikki tositteet kuukausittain hallituksen nähtäväksi.

Laadimme tilinpäätösehdotuksen. Teemme veroilmoituksen ja toimitamme sen verottajalle. Laadimme talousarvioehdotuksen kerran vuodessa.

Tavanomaiset taloushallinnon ja laskennan tehtävät sisältyvät kiinteään kuukausiveloitukseen, vesimittarilaskutus ja kotisivut erillisveloitustenhinnaston mukaisesti.

Isännöitsijä voi käyttää taloushallinnon tehtävissä soveltuvaa alihankkijaa.

2. Tekninen kiinteistöhallinta ja -suunnittelu

Huolehdimme, että kiinteistönhoitosopimukset ovat voimassa.

Hoidamme yhteydenpitoa huoltoyhtiöön ja muihin sidosryhmiin taloyhtiön etujen varmistamiseksi.

Seuraamme kiinteistön sähkön ja veden kulutusta sekä muita ylläpitomenoja tehden tarvittaessa korjausehdotuksia.

Pidämme yllä asunto-osakeyhtiön huoltokirjaa ja muutostyörekisteriä.

Vastaanotamme ja arkistoimme osakkaiden muutostyöilmoitukset, minkä jälkeen yhtiö käsittelee ilmoitukset. Ilmoituksen käsittelyn jälkeen isännöitsijä ottaa yhteyttä työtä suorittavaan tahoon ja määrittää työn kannalta tarpeellisen valvonnan tason ja laajuuden sekä sopii muista remontin käytännön järjestelyistä. Isännöitsijä valvoo työn taloyhtiön hallituksen puolesta ja laatii raportin, joka liitetään muutostyörekisteriin ja luovutetaan työn tilanneelle osakkaalle.

Vaativissa teknisen isännöinnin tehtävissä ja vesieristyksiin liittyvissä tarkastuksissa käytämme luotettaviksi todettuja ulkopuolisia asiantuntijoita. Teknisten palvelujen tarve ei ole jokapäiväistä, joten meillä maksaa teknisen asiantuntijan palveluista vain silloin kun siihen on tarvetta.

Muutostyöilmoitusten käsittely ja tarkastuskäynnit erillisveloitushinnaston mukaisesti, vaativa tekninen isännöinti todellisten kulujen mukaan. Yhtiön muutostöissä kustannuksista vastaa yhtiö ja osakkaan muutostöissä kaikista kustannuksista (valvonta ja ilmoituksen käsittely) vastaa työtä pyytävä osakas.

Teemme hallituksen kanssa yhteistyössä kiinteistön kunnossapitosuunnitelman, josta veloitamme erikseen hinnaston mukaisesti.

3. Kokoukset

Isännöitsijä osallistuu yhtiökokouksiin ja laatii niistä pöytäkirjan. Hallitus voi pitää kokouksia myös ilman isännöitsijää, jolloin hallituksen jäsenet laativat pöytäkirjan ja toimittavat sen isännöitsijälle. Kokouksiin osallistumisesta laskutetaan erillisveloitushinnaston mukaisesti.

4. Yhteydenpito hallitukseen ja asukkaiden tiedottaminen

Isännöitsijä seuraa aktiivisesti viikoittain taloyhtiön taloutta, kassatilannetta ja kulukehitystä raportoiden hallitukselle vähintään neljännesvuosittain, tarpeen ilmaantuessa useammin. Lisäksi hallitus saa aina pyytäessään veloituksetta tietoa.

Isännöitsijä tiedottaa asukkaita ajankohtaisista asioista ja kutsuu koolle yhtiökokoukset hallituksen kanssa sovitulla tavalla.

5. Asukas- ja sidosryhmäpalvelut

Toimitamme viipymättä isännöitsijäntodistukset, lainaosuuslaskelmat ja muut tarvittavat tiedot eri sidosryhmille. Laskutus tilaajalta erillisveloitushinnaston mukaisesti.

6. Muut hallituksen osoittamat tehtävät

Isännöitsijä hoitaa sovittaessa muita hallituksen osoittamia tehtäviä erillisveloitushinnaston mukaista korvausta vastaan.

7. Vastaustakuu

Isännöitsijän työhön sisältyy paljon kokouksia, joiden aikana ei voi vastata puhelimeen. Yhteydenottopyynnön voi kuitenkin jättää soittamalla asiakaspalveluumme tai lähettämällä sähköpostin tai tekstiviestin. Jokaiseen yhteydenottopyyntöön vastataan viimeistään seuraavana arkipäivänä, tai muutoin palautamme kuukausiveloitusta.