Muutostyöilmoitus


PERUSTIEDOT


TOTEUTETTAVAT KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖT


LISÄTIEDOT HUOLTO- JA MUUTOSTYÖSTÄ

Tarkempi kuvaus suunnitelluista töistä. Ilmoittakaa kunkin työvaiheen (erityisesti sähkö-, putki- ja vesieristystöiden) tekijä.


TYÖN AIHEUTTAMAT HÄIRIÖT

Jos työstä aiheutuu naapureille vähäistäkin melu- tai muuta haittaa, tai työ edellyttää ajoneuvojen pysäköimistä muualle kuin tavanomaisille paikoille, on ilmoituksen tekijän huolehdittava tiedottamisesta naapureille.

Isännöitsijän tai hallituksen on annettava viipymättä tieto ilmoituksesta sellaiselle toiselle osakkeenomistajalle, jonka osakehuoneistoon tai sen käyttämiseen kunnossapitotyö voi vaikuttaa.